Andre bachelorprosjekter

Andre bachelorprosjekter

River Reborn

I dette bachelorprosjektet skal vi utvikle et konsept for gjenbruk av utrangerte fritidsbåter i nyproduksjon av rotasjonsstøpte produkter. Basert på resultatet skal vi utarbeide ulike grønne forretningsmodeller.

Null feil

Null feil – lukket legemiddelsløyfe, er et kvalitetsprosjekt som tar for seg analysearbeid ved et lokalt sykehus. Resultatet fra prosjektet skal bidra til prosessforbedring, med et langsiktig mål for kontinuerlig læring og forbedring i helsesektoren.

Thermobetong

Oppgaven vår er å gjøre containerne(testkammerne) selvforsynte, for deretter å måle variansen mellom testkammer med Thermobetong og testkammer med vanlig betong.

Etiske retningslinjer i reiselivet

Formålet til dette prosjektet er å rette fokus mot en etisk utvikling av reiselivet, hvor teamet samtidig skal skape en forståelse for utrykket «etikk som salgsvare». Teamet skal ved hjelp av ulike metoder utarbeide et forslag til etiske retningslinjer for reiselivet i Fredrikstad og Hvaler.

Prosjektledelse i praksis

Ledestjerne

Vårt hovedoppdrag denne våren er å undersøke og utforske: hvordan inspirere og engasjere ledere til å bli mer omstillingsdyktig, slik at tjenestedesign fungerer i praksis.

Involverende og lærende strategiledelse

Løsninger for heltid/tillitsreformen i samarbeid med Fredrikstad kommune.

5S og kontinuerlig forbedring

I perioden januar-juni skal vi jobbe med 5S og kontinuerlig forbedring i fabrikken plassert i Moss, da nærmere bestemt avdelingen bløtstøp og hall 4. Her skal vi jobbe tett sammen med operatørene og ledelsen for å sørge for at prosjektet får best mulig resultat.

Unge entreprenører

I samarbeid med Smart Innovation Norway skal vi gjennom dette bachelorprosjektet finne ut hvordan vi kan tilrettelegge for morgendagens entreprenører og samfunnsutviklere.

Kartlegging av energibruk

Prosjektet vårt dreier seg om å kartlegge bruken av strøm i en bedrift. Det vil si at vi kommer inn som konsulenter utenfra bedriften og skal analysere strømbruken

Lean Construction

Dette semesteret skal vi fokusere på å finne en problemstilling slik at vi kan bringe mer Lean inn i bedriften, og generelt bygg- og anleggsbransjen. Dette skal bidra til vekst og ny kunnskap for bedriften, og vi som studentgruppe skal få brukt kunnskapen vår ut i bedriften, samt at vi skal få ny tilnærmet kunnskap om bygg- og anleggsbransjen og deres nåværende prosesser.

Miljøledelse