360° feedback

360° feedback

Igjennom dette prosjektet skal vi bruke en rekke metoder for å sikre et godt resultat. En av hovedmetodene som vi skal ta i bruk og evaluere er 360° Feedback metoden. Metoden omhandler lederutvikling, og gjøres ved å gi feedback fra flere ledd i organisasjonen til en utvalgt leder.  

Metoden går ut på å skaffe innsikt om hvordan lederen i fokus blir oppfattet, handlinger som blir gjort og hvordan personen leder. Tilbakemeldingene skal komme fra flere ledd i organisasjonen. Kollegaer som er likestilt ansatte under og ledere over lederen i fokus, samt eventuelt eksterne interessenter som har jevnlig kontakt. Målet til 360° feedback metoden er å gi lederen i fokus et godt grunnlag av gode og konstruktive tilbakemeldinger. Dette vil gi lederen i fokus en bedre forståelse av sin rolle som leder og forbedre seg.  

Innsamlingen av tilbakemeldingene gjøres igjennom anonyme intervjuer eller en spørreundersøkelse. I forkant av spørsmålene velger lederen noen områder det skal fokuseres på gjennom tilbakemeldingen og spørsmålene utformes dermed nøye for å kunne gi ønsket effekt. Dataen blir samlet opp og analyseres av lederen i fokus med en veileder som har god kjennskap til metoden. Resultatet skal bidra til å skape en kultur for gode tilbakemeldinger i organisasjonen og videre fokus på utvikling av ledere.  

Jeg (Ola) skal være prosjektleder for gjennomføringen av Innovasjonscampene som skal foregå i mai måned. Jeg skal være lederen i fokus under denne uken og senere få tilbakemeldinger av prosjekteier, interessenter, deltakere og teammedlemmene i form av 360° feedback metoden.  

Etter gjennomføringen av metoden skal vi evaluere selve metoden og hvilken effekt den hadde. Evalueringen vil foregå ved å benytte metoden læringshistorie. Dette er en metode teamet er godt kjent med og har gjennomført tidligere i studieløpet i emnet Organisasjonsutvikling.  

Dette ser jeg på som en utrolig mulighet for å få bedre kjennskap til metoden, samt bedre forstå rollen som prosjektleder og utvikle meg til å bli en enda mer robust og god leder. Jeg ser spesielt frem til å få et innblikk i hvordan mine handlinger og avgjørelser blir oppfattet og hvordan jeg kan bli bedre til å håndtere personene. Og ikke minst håper jeg på at metoden vil avdekke ting som jeg ikke viste fra før og gi meg muligheten til å bli mer oppmerksom til senere prosjekter eller ved en fremtidig jobb.  

Stengt for kommentarer.